Watch Jason Statham in new clip from Spy

Jason Statham - Spy